Στην μηνιαία έκδοση του περιοδικού “Maritime Intelligence” (τεύχος 13, Φεβρουάριος 2015) η Καστρισίου Θεοδώρα, μέλος του συλλόγου και υπεύθυνη του τμήματος Μάρκετινγκ, έδωσε συνέντευξη στον κ. Χουλιαρά Θεόδωρο, πρόεδρο του Ινστιτούτου Ναυτιλιακών & Οικονομικών Μελετών, σχετικά με τον σκοπό και τις δράσεις του Μορφωτικού συλλόγου.

Morfotiko Club Interview Maritime Intelligence 1

Morfotiko Club Interview Maritime Intelligence 2

Morfotiko Club Interview Maritime Intelligence 3