Δελτίο Τύπου (1 Φεβρουαρίου 2016)

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 από τις 16:00 έως 19:30, το Μορφωτικό / Culture Club πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στον Όμιλο εταιρειών του κ. Αγγελικούση με μέριμνα των υπευθύνων μελών του τμήματος οργάνωσης εκδηλώσεων του συλλόγου, (Ιάσων Κούβακα και Αλκμήνη Κοντορλή).

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου και ιδιαίτερα για τον ρόλο του in-house Training Center που έχει ο Όμιλος για την εκπαίδευση των ναυτικών του, το τμήμα ποιότητας και ασφάλειας, το τμήμα chartering και το τμήμα operations.

Σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ανοιχτή συζήτηση με τα στελέχη της εταιρείας για θέματα σχετικά με τον οργανισμό, την στελέχωση, το έργο και το στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης του Ομίλου και τέλος χρήσιμες συμβουλές και κατευθύνσεις για την σταδιοδρομία στον κλάδο.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με αποχαιρετιστήρια ομιλία του συλλόγου και ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Ο κ. Δημήτρης Φωκάς ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση της εκδήλωσης

Ο κ. Δημήτρης Φωκάς ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση της εκδήλωσης

Ο κ. Δημήτρης Φωκάς υπεύθυνος του training center του Ομίλου παρουσίασε της δραστηριότητες του

Ο κ. Δημήτρης Φωκάς υπεύθυνος του training center του Ομίλου παρουσίασε της δραστηριότητες του

Ο κ. Δημήτρης Φωκάς

Ο κ. Δημήτρης Φωκάς

Παρουσίαση του τμήματος ποιότητας & ασφάλειας από τον κ. Νικητέα Παναγιώτη

Παρουσίαση του τμήματος ποιότητας & ασφάλειας από τον κ. Νικητέα Παναγιώτη

Απονομή Αναμνηστικής πλακέτας

Απονομή Αναμνηστικής πλακέτας

Απονομή Αναμνηστικής πλακέτας

Απονομή Αναμνηστικής πλακέτας

Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους συμμετέχοντες

Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους συμμετέχοντες